MENU

EUC NORDVEST

#AFLIVMYTEN VIDEOKAMPAGNE PÅ DE SOCIALE MEDIER samt ANNONCERING på trykte medier og i radioen

 

KUNDEN:

EUC Nordvest udbyder undervisning indenfor erhvervsuddannelser, HTX, HHX, landbrug og fiskeri, arbejdsmarkedsuddannelser samt efter- og videreuddannelser.

 

OPGAVEN:

EUC Nordvest ville lave en markedsføringskampagne til oplysning om de forskellige erhvervsuddannelser, så disse kunne opnå flere tilmeldte elever på grundforløbende.

 

LØSNINGEN:

Vizuall har udviklet en kampagne der skal aflive myterne om erhvervsuddannelserne.

Formålet med kampagnen er at udrydde fordomme, som kan være grundlag for at man vælger erhvervsuddannelserne fra, og ender med at vælge det kammarater vælger, fordi det lyder ’finere’.

Samtidig sætter kampagnen fokus på, hvad man kan blive indenfor de forskellige erhvervsuddannelser – fordi vi går med fordomme om hvad f.eks. en smed eller tømrer beskæftiger sig med i dagligdagen.

Kampagnen har et liv på tværs af sociale medier, hvor konkrete eksempler på myter om erhvervsuddannelserne afkræftes. Da kampagnen tager udgangspunkt i myter som fordomme, er stereotyper brugt som et humoristisk element, der vendes til den information – som afliver myten.

 

aflivmyten.dk

 

 

Kontakt:

Her hos Vizuall er vi i øjenhøjde med vores kunder - og vi vil så gerne snakke med dig.

Kontakt mig på tlf.: 92 72 88 89
eller email: lisbeth@vizuall.dk

Avis annonce - Afliv myten
Landingsside til Afliv myten kampagne Karakterdesign fra afliv myten kampagne